close
تبلیغات در اینترنت
مقاله اعتیاد به مواد مخدر
loading...

روانشناسی و فرهنگی

هدف تحقيق :هدف از پژوهش كار بر روي شناخت ، بكارگيري شيوه ها و برنامه‌هايي است كه نياز بازدارنده افراد از مصرف نابجاي مواد مخدر ، روان گردان ، الكل و توتون هستند و گروه مخاطب تمام افراد جامعه كشورمان به خصوص اولياء و مربيان مي باشند . اعتياد داستان تلخ زندگي انسان هايي است كه خود را پاي آتش پير مي‌سازند ودر جهنم تخدير مي سوزند و نداي باطني خود را گسترش به گوش انسان هاي سالم وبيدار مي رسانند و آنانرا به نجات ودستگيري خود فرا مي خوانند هر چند كه نواهاي آنان ديرتر آغاز گرديده است و اين دعوت خالصانه…

مقاله اعتیاد به مواد مخدر

هدف تحقيق :
هدف از پژوهش كار بر روي شناخت ، بكارگيري شيوه ها و برنامه‌هايي است كه نياز بازدارنده افراد از مصرف نابجاي مواد مخدر ، روان گردان ، الكل و توتون هستند و گروه مخاطب تمام افراد جامعه كشورمان به خصوص اولياء و مربيان مي باشند .

اعتياد داستان تلخ زندگي انسان هايي است كه خود را پاي آتش پير مي‌سازند ودر جهنم تخدير مي سوزند و نداي باطني خود را گسترش به گوش انسان هاي سالم وبيدار مي رسانند و آنانرا به نجات ودستگيري خود فرا مي خوانند هر چند كه نواهاي آنان ديرتر آغاز گرديده است و اين دعوت خالصانه ايست از جوانان و افراد سالمي كه گاهي درباره اعتياد مي انديشند و هيجانات دوران بلوغ و تبليغات مسمومم ، دود اعتياد را با مشام آنان نيز مانوس مي سازد .


تلفات مواد مخدر :
تنها اجتماع مانيست كه از اين مواد مخدر مي نالد بلكه اين پودرها و گرده‌هاي سفيد و لعنتي در كشورهاي مختلف جهان رخنه افكنده است و از هزار نفر و مير بيش از يك نفر قرباني آن شمار مي آيد . خطر شيوع و گسترش در حدي است كه پاره اي از كشورها براي مقابله با آن در كشورهاي خود شوراي نظامي ترتيب داده اند و رئيس جمهور وقت از كشورهاي ديگر با آفت اعتياد مانند دوران‌جنگ در افكندن آن از اختيارات
تام خود استفاده كرده است .
«نيكلسون» رئيس جمهور سابق آمريكا اعتراف نمود كه مواد مخدر بيش از جنگ ويتنام جوانان ما را نابود مي كند و به اعتقاد او : تلفات مواد مخدر در ارتش آمريكا بيش از مواد منفجره و بمب خمپاره دشمن بوده است .

گسترش مواد مخدر در اجتماع ما :
ما با گسترش اعتياد در كشورهاي ديگر جهان كار نداريم . فقط نگاهي گذرا به اجتماع و كشور خودمان مي افكنيم كه اين مواد مخدر چگونه در حال نفوذ و توسعه مي باشد تا هم ، از اكنون بفكر جلوگيري و اتخاذ روشهاي آگاهانه و سازنده باشيم . اكنون ما با ارزش مادي اين مواد ضايعاتي و خسارات ناشي از آن كاري نداريم كه با پول آن مي توان چندين كار معظم و يا چندين مركز علمي و پژوهشي و يا چندين واحد مسكوني ايجاد نمود كه هزاران نفر از مزايا وثمرات آن بهره‌مند گردند ، بلكه آنچه مي تواند هدف ما قرار گيرد بررسي ضايعات انساني و از دست دادن سرمايه ملي و ذخيره هاي فكري و علمي است كه خسارت آن  جبران ناپذير و شكننده است .

گزارش داده اند : قهرمانان سابق وزنه برداري كه بارها براي سكوي افتخار قهرماني آموزشگاههاي كشور تكيه زده بودند و برنده مدال افتخار نيز گرديده بودند وزماني با يكي از چهره هاي سرشناس كشتي در كار رقابت بود امروز غرق در اعتياد است و اكنون به اتهام سرقت براي تامين مخارج اعتياد خود در گوشه زندان منزل كرده است .
*  *  *
در برابر نفوذ و پيشرفت سريع و خطرناك اين مواد مهلك آنچه از دست ما بر مي آيد روشن ساختن جوانان و شيفته گان اين قبيل آلودگي ها است .
هنگامي كه فردي با اين مواد خطرناك و نابود كننده انس و معاشرت پيدا نمود و اين سموم خطرناك و تباه كننده آثار وخيم و ريشه هاي زهر آلوده خود را به اعماق وجود او فرو برند نشاط و شادابي را از او باز پس مي گيرند . متعاقب آن چشمانش غبارآلوده ، رنگش پريده و كشدار و اعصابش سست و محزون صدايش لرزان و مضطرب و كلماتش پريده به حدي كه قدرت حرف زدن از او باستانده مي شود و با كمال ضعف و بيچارگي در برابر آتش چمباته زده و چشمان بسته خود را بر آتش باز مي كند و سر خود را ميان دو پا فرو مي برد و در عالم خود عوالم ديگر با افكار و خيالات به اسارت خود فكر مي كند كه پايانش مرگ و فنا و سقوط حتمي است پاياني كه از يك آغاز بي خيالي و فريب مايه گرفتن و آغازگر آن دوستان دشمن صفت و جلسيان بي مايه و سوداگران مرگ و جنايت و افراد سودجو و از خدا بي خبر بوده است .

تاريخچه اعتياد و انواع آن :
گرچه از ديرباز مسئله اعتياد به مواد مخدر و نباتات مكيف در بين اجتماع بشري وجود داشته است و از روزگار باستان آشنايي و انس با پاره اي از تخدير كننده به صورت ابتدائي در مواد و ضروري و استعلاجي به مصرف مي رسيده است .
ورود آن به ايران :
سابقه كشت ترياك را در ايران برخي از نويسندگان به دويست سال قبل منسوب داشته اند ولي سابقه صرف آن به عنوان مكيف از شصت سال پيش به اين طرف رواج پيدا كرده است . و تا چند سال پيش اعتياد در مجامع انساني مخصوص ترياك ، الكل و سيگار بوده است ولي بشر تنهامطلب جو و كامجو در پي تامين هوس هاي زودگذر خود هرچند كه به قيمت جان خود تمام گردد به هر وسيله اي روي مي‌آورد و تفريحات مصنوعي و بدني و زيانبار را جايگزين تفريح و نشاط حقيقي پذيرا مي‌گردد امروز افزايش تصاعدي و اعتيادها و آلودگي ايجاب مي كند كه مسئله اعتياد از ديدگاههاي مختلف و از زاويه هاي متفاوت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد .

انواع مواد مخدر : مواد مخدر داراي انواع و مشتقات متعددي است كه تعداد شناخته شده ي آن به بيش از 105 نوع رسيده است كه با ذكر اسامي چند نوع از مشهورترين آنها اكتفاء مي كنيم :
هروئين : هروئين گرده اي سفيد متبلور با طعم تلخ جوهر و چكيده ترياك است كه صدها بار خطرناك تر از ترياك مي باشد . اثر آن روي مغز و نخاع شديدتر و خاصيت نئشه آوري آن خيلي قويتر از مورفين مي باشد . مورفين موجود هروئين از ترياك بدست مي آيد .در صورت دير رسيدن جيره مصرف روزانه هروئين شخص دچار اختلالات روحي و عصبي مي‌گردد كه مجبور است به صورت تصاعدي به ميزان مصرف خود بيافزايد . اين ماده سفيد لعنتي بيش از ديگر همرديفان خود در ميان مردم، جوانان شيوع پيدا كرده است . منافع سرشماري كه از فروش هروئين به طور قاچاق عائد سوداگران مرگ مي شود موجب شده است كه نام آن بلند آوازه تر و بيشتر در زبان ها افتد و باندام هاي قوي و مجهز در فروش و توزيع آن دست اندركار باشند .

فريفتگان آن :
شيفتگان ديوار وار هروئين اغلب جوانان معتادي هستند كه به علت رفاه حال مادي به عنوان مكيف هروئين را به كار مي برند در صورتي كه معتادين ترياك اغلب افراد مسن و نيم سن تشكيل مي دهند و تعداد ديگر كساني هستند كه در اثر ناگواري هاي زندگي با ابتلاء به اين ماده سمي وضع خود را ناگوارتر ساخته اند .

كوكائين :
ماده موثري از برگهاي درختي مناطق حاره و گرمسير است كه از قديم بوميان آمريكاي جنوبي به عنوان تقويت بدن برگهاي آنرا جويده و مورد استفاده قرار مي دادند تاريخ پيدايش نشو و نماي آن به پيش از 5 قرن قبل مي رسد . امتيازي كه كوكائين بر ديگر مواد مخدر دارد اين است كه تنها در مناطق حاره روئيده و شرايط رشد آن در ديگر مناطق عملي نيست و از آن نظر مي توان كنترل و نظارت دقيق بر آن ترتيب داد كه كشت ساليانه آن تا حدود احتياجات و نيازهاي طبي و ضروري صورت گيرد . ترك اعتياد معتادان كوكائين به مراتب آسانتر از هروئين و مرفين مي باشد . آثار كوكائين در سلسله اعصاب مركزي همانند ساير مواد مخدر است كه يك نوع آرامش روحي و عصبي موقت و مصنوعي ايجاد مي كند .

ال . اس . د :
در سال 1968 گزارش مهمي از اطراف پزشكان نيويورك در مورد مصرف ال . اس د كه يكي از مواد مخدر خيال انگيز است صادر گرديد كه در آن تاكيد شده بود استعمال مواد مزبور مصرف كننده را با دو خطر بزرگ مواجه مي سازد .
1-ضايعات مغزي ايجاد مي كند كه منجر به توليد اولاد ناقص مي‌گردد.
2-از دست دادن تعادل رواني و روحي در فرد معتاد .

حشيش - بنگ :
حشيش و بنگ - ماري جوانا - چرس از ماده اي گرفته مي شوند كه بنام شاهدانه‌ي هني معروف است و در مناطق گرمسير و نقاط حاره روئيده و مرتباً بيش از ده قرن اين گياه شناخته شده و محصولات و متنوعات آن به عنوان مكيف مورد استفاده بشر قرار گرفته است ولي پس از جنگ جهاني دوم محصولات اين گياه مورد استقبال و توجه نسب جوان در كشورهاي غرب قرار گرفته و از آنجا به كشورهاي شرقي سرازير گرديد. خاصيت عمومي اين آنست كه يك نوع مستي تخديري مفرط ايجاد مي كند كه توام با پرحرفي و آوازخواني و خنده هاي غيرعادي و احمقانه مي‌باشد .

در جستجوي پناهندگي :
بشر امروز با از دست دادن ارزش هاي معنوي و اخلاقي و با گرايش عجيب به ماديات و اقتصاد و ثروت دچار اضطراب و شتاب عجيبي شده است . او براي فرار از چنگ اضطراب هاي زندگي ماشيني در مواقع روبروئي با ناسازگاري ها و مشكلات و در موقع نگراني هاي فكري پناهگاهي مي جويد كه در كنار آن دمي به آسايش پردازد و چون دسترس به پناهگاه حقيقي و مطمئن ندارد ناچار به دامن مواد مخدر پناهنده مي شود و آرامش خود را در پناه آن جستجو مي كند و تعدادي از مبتلايان چون زندگي را بر وقث مراد وخواسته خود نمي يابند و در پي رويائي طلائي و بلند پروازي هاي خيالي به دامهاي فريب هروئين و سيگارهاي ماري جوانا - و ال اي دي وديگر عوامل فريب پناهنده مي‌شوند غافل از آنكه اين سرابها و اميدگاههاي بدلي نه تنها نجات بخش و اطمينان آور نيستند ، بلكه خود يكي از مهم ترين عوامل گرفتاري و پيچيدگي كار به شمار مي آيند ولي چه سود ! او پس از مدتها اعتياد و بدبختي در مي يابد كه از آن ها نه تنها تامين كننده آزادي و آسايش او نيستند بلكه يكي از وسايل گرفتاري و اسارت وبردگي او هستند كه تا آخر عمر بايد كمر نوكري و خدمتگزاري آنها را محكمم ببندد . انگيزه هاي پناه جوئي است كه مي تواند اعتياد گروهي را توجيه نمايد مثلاً آمارگران آمريكايي ميگويند كه تعداد پزشكان معتاد در آمريكا بر حسب آمارهاي مختلف 30 تا 100 برابر مردم عادي است . بسيار روشن است كه عامل اعتياد اين قبيل افراد بر اساس جهل و ناداني به مضرات آن نيست ، بلكه تنها از ديدگاه ها پناه طلبي و آسايش جوئي قابل توجيه و تحليل مي‌باشد.

مد بودن مصرف مواد مخدر :
استعمال ترياك و حشيش و ديگر مواد مخدر در گذشته در برابر افكار عمومي مذموم و ناروا و در رديف انحرافات اخلاقي و انحطاط شخصيت انساني شمرده مي شد و مصرف كنندگان آن مورد تحقير واقع مي شوند. از آن نظر اغلب در اماكن خلوت و متروك و ناپيدا استعمال مي گردد به همين جهت كم تر رغبتي از طرف مردم به آنها نشان داده مي شد . ولي اكنون ايجاد بازار سياه و سودجويي هاي كلان سوداگران مرگ و متداول بودن آن در ميان جوانان و روشن فكرنماها ! و حمايت علني از قسمتي از آنها مانند سيگار ماري جوانا و غيره آنها را كم كم از نظر نسل جوان در رديف ضرر و زيان تمدن قرار داده است ! كه بدون آنها كمبودي در زندگي فريفتگان آنها احساس مي شود .

دوستان ناسالم :
دسترسي به پول زياد و بيش از حد متعارف و وجود دوستان و معاشران ناسالم و همه جائي يكي ديگر از علل و انگيزه هاي اعتياد به شمار مي رود كه در گسترش اعتياد تاثير بسزائي دارد . انتخاب دوست و معاشر يكي از حساسترين و با اهميت ترين مصائب زندگي است كه با كمال تاسف امروز در اثر تنگناهاي زندگي و بيشتر در اثر سهل انگاري . بي دقتي كمتر به آن توجه مي گردد و اغلب بدون امتحان و آزمايش كافي دوستان به خانواده ها و منازل افراد راه مي يابند كه هيچ نوع شايستگي دوستي و‌ آشنايي را ندارند . همان افراد كذائي هستند كه معاشرين خود را به راه هاي انحراف و اعتياد و آلودگي ها مي كشانند .

معتادي داستان خود را بازگو مي كنند :

او كه راننده 24 سال تريلي بود داستان اعتياد خود را چنين توصيف مي كند . من كه به دام اين اسم مهلك افتاده ام چون نخواستم دست دوستم را كوتاه كنم او در يك قهوه خانه به من تعارف كرد و گفت : رفيق! بفرما پكي بزن و كامي بگير و من نخواستم خود را ناشي و بچه ننه جلوه داده باشم چند پك پياپي زدم و دودش را به سينه فرستاده به شدت سرفه ام گرفت اما به دنبال صرف چاي حالتي به من دست داد كه از وصف من خارج است ... از آن روز به بعد من ديگر حشيش كشي را ياد گرفته بودم به محض اينكه چند تومان كار كردم يك راست به سراغ همان دوست و همان محل مي رفتم . اگر دوستان خود را از روي دقت بر ملاك فضيلت و تقوي و عظمت روحي و شايستگي اخلاقي انتخاب نمائيم هرگز دچار اين قبيل حوادث و گرفتاري ها نمي شويم .

مولود ناهنجاريها :

اغلب روانشناسان عقيده دارند كه اعتياد ناشي از ناهنجاري هاي اجتماعي و اقتصادي و تربيت هاي خانوادگي است . قبل از هر چجيز لازم است در سبب شناسي و شناخت عوامل ناهنجاري ها بود تا از كشش و سرايت آن بر ديگران بتوان جلوگيري بعمل آورد .وگرنه دو سه مراكز ترك اعتياد با شهرك سازي و چند صد تختخواب نمي توان اعتياد را از داخل يك اجتماع پاك سازد .
در ميان دوازده عضو معتاد يك خانواده كودك يكساله نيز وجود دارد كه اگر روزي 4 بار هروئين نكشد مي ميرد ... خانواده اي كه 12 عضو آن به دام هروئين افتاده است در يكي از شهرستان هاي كشور سكونت دارد و اصغر كودك يك ساله معصوم خانواده اي پا به حيات گذاشته است كه پدر اعضاي خانواده نه سالگي معتاد بود و همه اعضاي اين خانواده توسط و به دام اين گرده سپيد گرفتار شده اند .

مضرات بعدي :
اعتياد عبارت از يك حالت مسموميت متناوب و تدريجي است كه مبتلايان آن ناچار هستند كه هر چيز وقتي مقداري بر مصرف روزانه خود بيفزايند تا حدي كه بدن معتاد با مواد مخدر خو مي گيرند . هنگامي كه فردي به حالت اعتياد در آمد فعاليت اعضاء و دستگاه ها و حفظ و تعادل طبيعي مشكل گردد و اين امر در سلسله اعصاب مركزي و محيطي اثر تخديري شديد مي گذارد به حدي كه قطع دارو به عدم تعادل طبيعي سلسله عصبي و اختلال عصبي حاد منجر مي گردد .


روابط اعتياد با مرگ جنين :
در هفتمين گزارش سالانه دولت آمريكا در مورد اعتياد با سلامت انسان گفته شده است اطلاعات تازه اي بدست آمده كه ارتباط جنين هاي مرده بدنيا آمده با مرگهاي پس از ولادت را به استعمال دخانيات ثابت مي‌كند . در اين گزارش 381 صفحه اي گوشزد شده است كه تحقيقات نشان ميدهد اكسيد و كربن حاصل از استعمال سيگار در حيوانات موجب مرده به دنيا آمدن نوزاد مي شود و اين وضع در مورد زنان باردار نيز صادق است ...

خسارات روحي و رواني :
فرد معتاد حاضر است به هنگام خمار بودن به هر كاري دست بزند و در راه تامين خواسته هاي نامشروع خود به هر سرقت و ارتكاب گناه دست بزند . او در برابر تصميمات خطرناك خود رادع و مانعي نمي بيند از اين رو گفته اند :
«اعتياد از هر وبا و طاعون و هر بيماري ، وحشتناكتر و رعب انگيز‌تر است چون فرد معتاد هنگام نياز شرف ، حيثيت ، مذهب را زير پا مي گذارد ... !

سلب ابتكار :

از ديگر صدمه هاي روحي اعتياد آنست كه خلاقيت فكر و انديشه را از انسان سلب مي كند و فرد را دچار زندگي انگلي و طفيلي مي سازد . فرد معتاد در اثر از دست دادن اعصاب و حواس ابتكار عمل و پيگيري مراحل عملي كار را از دست مي دهد و از نظر توليدات فكري و ثمرات ذهني به مرحله سقوط و زوئال كشانده مي شود و به جاي انديشه هاي سازنده و مثبت و تماس با حقايق و واقعيت هاي عيني به خيال پردازيها و بلند پروازيها و مقدرات واهي و وهم انگيز مي پردازد و با افزايش مراحل اعتياد خلاقيت فكري او به تدريج به تحليل رفته و به مرحله انحطاط و ابتذال سقوط مي كند .

بيماران رواني اعتياد در برابر جنگ جهاني دوم :
آمار نشان مي دهد كه تلفات بيماريهاي رواني آماريكا دو برابر تلفات آن كشور در جنگ جهاني دوم بوده است . دانشمندان آن سرزمين عقيده دارند كه در بيماريهاي رواني آمريكا مشروبات الكلي ، و اعتياد مقش اساسي و عمدده را داشته است .

اعتياد ، از ديدگاه فقه اسلامي  :
«فقه اسلام صرف ترياك و ديگر مواد تخديري را جز در موارد ضرورت معالجه و مداوا ،حرام و نامشروع اعلام مي دارد . »

خسارت فردي :
فردي كه دچار اعتياد مي شود او را شعفي عاطل و ناتوان و عاجز مي‌گرداند كه هرگز نمي تواند در زندگي نقش حياتي خود را هرگز نمي‌‌تواند ايفا نمايد و بسيار طبيعي است چنين فردي يك عضو طفيلي و انگلي اجتماع در خواهد آمد و علي (ع) در يكي از كلمات خود مي فرمايد : «از رحمت الهي دور باد فردي كه وبال خود را بر عهده ي ديگران برافكند.»

خسارت اجتماعي :
خسارت و ضرر اعتياد تنها متوجه خود فرد نيست بلكه چه بسا در زندگي اعضاي يك خانواده را فلج مي سازد و مهم تر آنكه در سطح وسيع تر نظام زندگي يك اجتماع بزرگ را به هم مي زند و نقصي در سلسله اعصاب پيكره اجتماعي بوجود مي آورد كه زيان و خسارت آن جبران ناپذير است .

از ديدگاه قرآن :
قرآن مجيد در آيات متعدد خود از ضرر رساندن به نفس نهي و جلوگيري بعمل مي آورد و مي فرمايد : «خودتان را به هلاكت نيافكنيد...»
و در آيه ديگر مي فرمايد : «اي مومنان شراب و انواع و اقسام قمار ناپاك و يك عمل شيطاني و پليد است شما از آن احتراز ورزيد ، شيطان مي خواهد بوسيله شراب (عامل تخدير و مستي) و قمار ميان شما دشمني و عداوت ايجاد كند و شما را از توجه به خدا و نماز بازدارد . آيا شما به اين كارها پايان نمي دهيد ... »

از ديدگاه احاديث :
روايات واحاديث متعددي در مورد جلوگيري از ضرر و زيان رساندن به بدن و جان و مال مسلمانان وارد شده است كه از مجموع آنها حكم كلي و عمومي استفاده مي گردد كه مصرف ترياك يا ديگر مواد مخدر در صورتيكه ايذاء و ضرر قطعي در برداشته باشد استعمال آن حرام و نامشروع مي باشد (جز در مورد مداوا و معالجه در صورتي كه حفظ جان يك فرد منحصر به استعمال آن باشد .


راه پيكار با اعتياد :

در راههاي پيكار با اعتياد راههاي زير پيشنهاد گرديده است :
1-پيشگيري از اعتياد بوسيله تنوير افكار عمومي و توجيه رواني مردم و تشريح مضرات خانمان برانداز آن .
2-تكميلو تجهيز وسائل درماني موجود و توسعه و گسترش  سازمانهاي بهداشتي براي معالجه معتادان در سطح كشور .
3-توان بخشي و مراقبت كامل از بيماران معتاد در دوران طولاني شفاهت و مراقبت كافي پس از خروج از بيمارستان كه حساس ترين وقت بازگشت بيمار به سوي اعتياد محسوب مي گردد .
4-سبب شناسي و همه گير شناسي اعتياد كه لازمه اش پژوهشهاي دامنه دار علمي از طرف افراد و موسسات مختلف و به كار بستن توصيه‌ها و دستورهاي آن .
5-ايجاد موسسات خيريه از طرف افراد انسان دوست جهت ايجاد وسائل تفريح سالم و تامين كارگاهها و مراكز كاريابي واشتغالات سازنده و پر سود در سطح عموم .
6-رفع ناهنجاري هاي اجتماعي و تبعيضات طبقاتي و تعميم وسائل رفاهي كه در اختيار عموم قرار گيرد .

دشواري معالجه :

معالجه معتادان خالي از اشكال و صعوبت نيست و مشكل تر از آن بازگشت مجدد معتادان به اعتياد قبلي است . مي نويسد : 75 درصد معالجه شدگان پس از يك ماه و 95% در ظرف شش ماه دوباره به انواع مخدر روي مي آورند .
«مركزهاي ترك اعتياد و بيمارستان ها و دلسوزيهاي انساني و بهداشتي كه از طرف افراد دلسوز و انسانهاي با وجدان و آگاه تاسيس يا صورت مي گيرد».

تشويق به فعاليت اصيل :
از راههاي موثر و مفيد ديگر تشويق و ترغيب به فعاليت هاي اصيل و سازنده است كه اين برنامه با نشان دادن فعاليت ديگران و تشريح فوائد و
آثار فعاليت و دستگيري و ارشاد عملي بيكاران ممكن است .
تشويق به مطالعه و تحصيل علم ، بيدار ساختن روح انسان دوستي و ايجاد روح برادري و مساوات و از ميان بردن عوامل تخريبي و فساد مانند از هم پاشيدن محيطهاي فساد و جلوگيري از معاشرتهاي ناسالم و ممنوعيت جدي و حقيقي از ورود مواد مخدر به كشور از راه هاي اساسي مبارزه به شمار مي رود .
به موازات تدابير بهداشتي و اجتماعي ، يك عنصر مهم و ارزنده نيز در معالجه و پيشگيري معتادان موثر است كه كمتر به آن توجه شده اتست و از بهره برداري و مددجويي از آن غفلت شده است ، تزريق آمپول و اعتقاد به مبادي انسانيت و فضيلت است .
وگرنه در صورتي كه وضع به همين منوال باشد كه امروز داريم فردا شاهد از بين رفتن نيروهاي فعال كشور و متلاشي شدن خانواده ها و سلولهاي تشكيل دهنده اجتماع خواهيم بود كه گروه گروه به اسارت اين دامهاي خطرناك مي افتند . اسارتي كه پايان آن مرگ و نابودي و از بين رفتن سرمايه هاي ملي و ذخيره هاي انساني خواهد بود كه ديگر آن روز داد و فرياد و كوشش هاي بي ثمر و بي اثر خواهد بود .

نتيجه تحقيق :
بهترين راه مبارزه با استفاده نابجاي مواد مخدر ، روان گردان ، الكل و توتون پيگشيري اوليه است .

سوالات مربوط به تحقيق :
1)از چه زماني مواد مخدر وارد ايران شد ؟
2)انواع مواد مخدر را نام ببريد ؟
3)مضرات بدني اعتياد را بنويسيد ؟
4)رابطه اعتياد با مرگ جنين را بنويسيد ؟
5)خسارتهاي روحي رواني اعتياد راتوضيح دهيد ؟
6)خسارتهاي فردي اعتياد را بنويسيد ؟
7)خسارتهاي اجتماعي اعتياد را بنويسيد ؟
8)راههاي مبارزه با اعتياد را بنويسيد ؟
9)دشواري هاي معالجه را بنويسيد ؟
10)ايجاد پناهگاه معنوي را بنويسيد ؟

درباره روانشناسی , اعتیاد ,
حمید رضا عشریه بازديد : 242 پنجشنبه 25 خرداد 1391 زمان : 11:59 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر براي اين مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبليغات
  • فروشگاه اينترنتی
  • لينک دوستان