close
تبلیغات در اینترنت
تقویت خودباوری و خود شناسی
loading...

روانشناسی و فرهنگی

تقويت خودباوري دانش‌آموزان در اثر موفقيت‌هاي كوچك و تدريجي، در تجربه شخصي خودشان به اين باور مي‌رسند كه مي‌توانند، تجربه‌ي ده‌ها دانش‌آموز ترك تحصيل كرده و داوطلباني كه پس از خاتمه‌ي خدمت سربازي كار مطالعه را از سر مي‌گيرند و تجربه‌ي ‌خانم‌هاي خانه‌دار و مادراني كه با دشوار‌ي‌هاي زندگي، درس خواندن را از سرگرفته‌اند و با رشد جهشي به موفقيت‌هاي درخشاني دست يافته‌اند مؤيد اين ادعاست.   خودشناسي و تعديل توقع‌هاي افراطي از دانش‌آموز «پارادوكس عجيبي است: آن‌گاه كه خود را همان‌گونه كه هستيم، مي‌شناسيم،…

تقویت خودباوری و خود شناسی

تقويت خودباوري

دانش‌آموزان در اثر موفقيت‌هاي كوچك و تدريجي، در تجربه شخصي خودشان به اين باور مي‌رسند كه مي‌توانند، تجربه‌ي ده‌ها دانش‌آموز ترك تحصيل كرده و داوطلباني كه پس از خاتمه‌ي خدمت سربازي كار مطالعه را از سر مي‌گيرند و تجربه‌ي ‌خانم‌هاي خانه‌دار و مادراني كه با دشوار‌ي‌هاي زندگي، درس خواندن را از سرگرفته‌اند و با رشد جهشي به موفقيت‌هاي درخشاني دست يافته‌اند مؤيد اين ادعاست.

 

خودشناسي و تعديل توقع‌هاي افراطي از دانش‌آموز

«پارادوكس عجيبي است: آن‌گاه كه خود را همان‌گونه كه هستيم، مي‌شناسيم، تغيير آغاز مي‌شود.» با كارنامه‌ي آزمون‌هاي متوالي، هر دانش‌آموز، جايگاه خود را در ميان ساير دانش‌آموزان مي‌شناسد و تشخيص مي‌دهد كه او اولين فرد دنيا نيست و آخرين فرد دنيا هم نيست. اوليا هم فرزند خود را همان‌گونه كه هست مي‌پذيرند و اين‌گونه است كه تغيير آغاز مي‌شود.

 

آهسته و پيوسته

فاصله‌ي منظم و دو هفته‌اي آزمون‌ها سبب مي‌شود تا دانش‌آموز درس‌ها را به طور پيوسته مطالعه كند و درس‌ها را براي شب امتحان نيم‌سال يا پايان سال تل‌انبار نكند.

 

افزايش انگيزه براي درس خواندن

يكي از مشكلات اوليا و مربيان در مدرسه‌ها اين است كه انگيزه‌ي درس خواندن را در دانش‌آموزان ايجاد يا تقويت كنند. بهترين راه براي اين كار ايجاد عادت است. عادت قوي‌ترين نيروهاست. سخنان تهييجي و نصيحت‌ها اثراتي كوتاه مدت دارندو معمولاً كم اثر هستند. اما وقتي دانش‌آموزي به طور پيوسته در آزمون‌ها، شركت مي‌كند، درس خواندن و شركت در آزمون‌ها براي او به يك عادت تبديل مي‌شود و عملاً به انگيزه‌اي دروني دست مي‌يابد.

 

هيچ‌گاه دير نيست

برنامه‌ي راهبردي آزمون‌ها براساس تجربه‌ي طولاني و جمع‌بندي نياز همه‌ي دانــش‌آموزان و بـا لـحاظ كـردن وضعيت دانش‌آموزاني كه ديـرتر ثبت‌نـام مـي‌كنند و با در نظر گرفتـن كم‌كاري‌هاي ناگزير دانش‌آموزاني كه از برنامه عقب مي‌مانند تنظيم شده است.

 

ايجاد تعادل در مطالعه

آزمون‌ها به صورت مجموعه‌اي برگزار مي‌شوند و در هر نوبت شامل تمام درس‌ها مي‌شوند. اين امر سبب مي‌شود تا دانش‌آموزان روي يك درس به صورت افراطي تمركز نكنند. برنامه‌ي راهبردي آزمون‌ها دانش‌آموزان را هدايت مي‌كند تا به همه‌ي درس‌ها اهميت دهند و همه‌ي درس‌ها را به طور متعادل مطالعه كنند.

 

امكان واكنش سريع و به هنگام

تدريجي بودن آزمون‌ها سبب مي‌شود تا مشكلات احتمالي به سرعت شناخته شوند و دانش‌آموزان و اوليا قبل از اين‌كه دير شود به فكر چاره بيفتند.

 

ايجاد محيطي غني از دانش‌آموزن سخت‌كوش

دانش‌آموزان معمولاً از همتايان خود بهتر مي‌آموزند. وقتي دانش‌آموزان داوطلبانه ثبت‌نام مي‌كنند محيطي غني شكل مي‌گيرد و در آن تلاش و زحمت ارج مي‌بيند.

دانش‌آموزان به تلاش و سخت‌كوشي‌شان مي‌بالند. ديگر كسي سخت‌كوشي و سخت‌كوشان را با عناوين تمسخرآميز به باد استهزا نمي‌گيرد. در اثر يك انتخاب طبيعي دانش‌آموزان پرتلاش و سخت‌كوش و دانش‌آموزاني كه به برنامه‌ريزي اعتقاد دارند در يك‌جا گرد مي‌آيند و الگويي براي ديگران مي‌شوند.

 

دانش‌آموزان در تجربه‌ي شخصي خود اثربخش بودن تلاش را درمي‌يابند.

در جريان آزمون‌هاي منظم، دانش‌آموزان در تجربه‌ي شخصي خود درمي‌يابند كه تلاش و سخت‌كوشي واقعاً مؤثر است.آن‌‌ها در تجربه‌ي خودشان مي‌بينند كه هرگاه مدتي درس مي‌خوانند حتماً پيشرفت مي‌كنند. اين تجربه‌ي شخصي از نصيحت‌ها و پند و اندرزها به مراتب مؤثرتر است.

 

تقسيم هدف بزرگ به هدف‌هاي كوچك و دست‌يافتني‌تر

برنامه‌ي آزمون‌ها به چند پروژه تقسيم مي‌شود كه هر يك شامل چند آزمون است. دانش‌آموزان در هر پروژه به يك هدف آموزشي مي‌رسند.

به اين ترتيب يك مسير طولاني به چند مسير كوچك تقسيم مي‌شود. هدف بزرگ به چند هدف كوچك و قابل دسترس تقسيم مي‌شود و دانش‌آموزان هنگام مطالعه احساس خوبي دارند، زيرا در هر گام به همان هدفي كه پيش رو دارند، مي‌رسند.

هم‌چنين هر آزموني نيز در داخل يك پروژه به مثابه‌ي يك سكو و پله است.

دانش‌آموزان روي اين پله‌ها قدم مي‌گذارند و پيشرفت خود را آزمون به آزمون احساس مي‌كنند.

 

خو گرفتن به شرايط فيزيكي آزمون

آموزش نيازمند صبوري و آرامش است. دانش‌آموزان در نوجواني و جواني پرنشاط و پرتحرك هستند. در جريان آزمون‌ها، آنها 20 بار در طول سال و هر بار به مدت چند ساعت روي صندلي مي‌نشينند و صبوري را مي‌آموزند و به شرايط آزمون دادن و درس خواندن پيوسته و با صبر و حوصله عادت مي‌كنند.

 

تبديل آزمون به زماني براي يادگيري

درزمان آزمون دانش‌آموزان بيش‌ترين تمركز را دارند و اگر استرس آزمون را نداشته باشند بهترين زمان براي يادگيري، همان زمان آزمون است. وقتي آزمون‌ها بيست بار تكرار مي‌شوند، آرامش دانش‌آموزان در جلسه‌ي آزمون بيش‌تر مي‌شود و زمان آزمون به زماني براي يادگيري مؤثر و نه فقط براي امتحان دادن تبديل مي‌شود.

ضمناً پس از پايان آزمون بسياري از دانش‌آموزان در منزل به بررسي پاسخ‌هايشان مي‌پردازند و با تشكيل «كلاسور ارزيابي آزمون» كه يكي از عناصر سيستمي برنامه‌ريزي در كانون است به تقويت و تثبيت يادگيري‌شان مي‌پردازند.

 

تقويت روش‌هاي صحيح مطالعه و تصحيح روش‌هاي اشتباه

آزمون‌هاي منظم و برنامه‌اي سبب مي‌شوند دانش‌آموزان در فاصله‌هاي كوتاه كارنامه‌هاي خود را بررسي كنند. با اين كار آنان به تجربه در مي‌يابند كدام روش‌هاي مطالعاتي‌شان مؤثر و كدام‌يك بي‌اثر بوده است و آنگاه آگاهانه نسبت به بهبود روش‌هايشان اقدام مي‌كنند.

 

تأكيد بر كتاب‌هاي درسي

يكي از مشكلات دانش‌آموزان جزوه‌نويسي و كم‌توجهي به متن كتاب‌هاي درسي است. برنامه‌ي آزمون‌ها دقيقاً براساس فصل‌هاي كتاب درسي تنظيم شده و به سهم خود سبب مي‌شود تا دانش‌آموزان به منبع اصلي و اصيل مراجعه كنند.

 

افزايش مشاركت اوليا

در بسياري موارد اوليا نگران و دلسوز فرزندانشان هستند اما نمي‌دانند كه براي بهبود وضع درسي فرزندشان چه كار مي‌توانند بكنند و چگونه و چه واكنشي مي‌توانند نشان دهند. آزمون‌هاي برنامه‌ريزي شده و كارنامه‌هاي آزمون‌ها كه در همان روز جمعه در دسترسشان قرار مي‌گيرد، اوليا را از وضعيت واقعي فرزندشان آگاه مي‌كند و امكان واكنش سريع و مؤثر را برايشان فراهم مي‌آورد.

 

 

آزمون‌هاي برنامه‌اي به مثابه‌ي يك سيستم شامل سه مؤلفه‌ي ديگر نوآورانه هم هست كه در اين جا به اختصار به آنها اشاره مي‌كنم.

كارنامه‌ي كشوري در همان روز

از همان نخستين آزمون‌ها و هنگامي كه آزمون‌ها را فقط در شهر تهران برگزار مي‌كرديم كارنامه‌ي آزمون‌ها در همان روز آزمون صادر مي‌شد. كاري كه هنوز هم چندان باورپذير نيست.

كارنامه‌ي كشوري را چندسالي است كه با فاصله‌ي سه تا چهار ساعت در اختيار دانش‌آموزان قرار مي‌دهيم. سرعت، يكي از عناصر مهم كيفيت است. وقتي دانش‌آموزان در همان روز جمعه كارنامه‌ي خود را دريافت مي‌كنند خود و خانواده‌شان بيش‌ترين انگيزه را براي بررسي كارنامه و برنامه‌ريزي براي آزمون بعدي دارند.

 

دفتر برنامه‌ريزي

بيش‌ترين استقبال از روش برنامه‌ريزي شخصي محتواي دفتر برنامه‌ريزي از اساس يك نوآوري و يك نوع «پارادايم مثبت» در باورها و پيش‌فرض‌هاست. معمولاً كارشناسان و مشاوران تصورشان اين است كه بهترين راه براي برنامه‌ريزي نگاه به آينده است. نگاه به گذشته را معمولاً تأييد نمي‌كنيم اما در دفتر برنامه‌ريزي كه با استقبال بيش از يك ميليون نفر در هفت سال مواجه شده است، اصل اول برنامه‌ريزي نگاه به گذشته است. بسيارند دانش‌آموزاني كه نوشتن دفتر برنامه‌ريزي را يكي از عوامل موفقيت خود در كنكور و پيشرفت درسي‌شان در مدرسه قلمداد مي‌كنند.

 

پشتيبان

نهاد پشتيبان با وظيفه‌هاي فرآيندي كه براي آن تعريف شده است يكي از نقاط قوت و امتيازهاي سيستم برنامه‌اي قلم‌چي مبتني بر آزمون‌هاي منظم است. در نگاه فرآيندي، تقسيم كار وظيفه محور حذف مي‌شود و ديگر هر كس مسئول گوشه‌اي از كار نيست بلكه هر فرد تمام فرآيند كار را از ابتدا تا انتها انجام مي‌دهد. پشتيبان هم وظيفه‌هاي اجرايي و هم وظيفه‌هاي مشاوره‌ي عمومي و مشاوره‌ي درسي را يك جا برعهده دارد. يكي از عوامل معرفي نهاد پشتيبان ضرورت «تقسيم نگاه» به همه‌ي دانش‌آموزان بوده و هست. ما نبايد فقط به دانش‌آموزان خاص توجه كنيم و ديگران را در نظر نگيريم. براساس شرح وظايف پشتيبانان، آنها منتظر نمي‌مانند تا دانش‌آموزان به سراغشان بروند، بلكه به طور مستقيم به دانش‌آموزان مراجعه مي‌كنند و در فاصله‌ي هر دو آزمون الزاماً يك تماس تلفني و هر ماه يك ملاقات با دانش‌آموزان دارند.


حمید رضا عشریه بازديد : 98 سه شنبه 30 خرداد 1391 زمان : 9:0 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر براي اين مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبليغات
  • فروشگاه اينترنتی
  • لينک دوستان